Månadsmöten

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Månadsmöten

 

 

Månadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten

(följ skyltning från entrén) och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/underhållaren och pratar i ca 50 min.

 

Månadsmöten hösten 2018

 

 

 

Månadsmöte 4 oktober

 

Åke Ekvad öppnade mötet och hälsade de 70 deltagarna välkomna.

Efter en kort presentation av resegruppens arbete och planering serverades kaffe med kanelbulle (kanelbullens dag).

Lars Nordin, VD för IBAB, hälsades välkommen för att tala om

Borås Kongresshus – plats för nya möten

Tanken på ombyggnad av Folkets Hus till ett Kongresshus tog sin början i och med den politiska målsättningen VISION 20/25. I denna vision togs bl a upp tanken på Ett hus anpassat för alla möten. I målsättningen för ett sådant hus angavs möjlighet att samla 1000 personer i ett rum samt stor flexibilitet för att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt.

Blickarna riktades snart mot Folkets Hus, som till större delen användes som studentbostäder och vars underhåll försummats. Planeringen började 2011, och Kongresshuset skulle enligt planerna vara klart 1 okt 2018 vilket det också är. Det är imponerande att ett så omfattande byggprojekt kan planeras så väl. Lika imponerande är det att den budgeterade byggkostnaden 210 milj kr håller.

Det ursprungliga Folkets Hus byggdes 1939-40. I den renoverade byggnaden har man försökt återskapa och behålla så många miljöer som möjligt. Exempel på detta är entré, trappor och trapphus.

Lars Nordin avslutade med att visa ett antal bilder på interiörer i det ny- och tillbyggda huset. Invigning och ÖPPET HUS blir 20 – 21 nov. Allmänheten är välkommen. I samband med husets färdigställande sker även en del förbättringar av gator, trottoarer mm för att förenkla transport till och från Kongresshuset och Högskolan.

Lars Nordin tackades för ett intressant och informativt föredrag. Månadsmötet avslutades med lottdragning på entrebiljetterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text : Åke Ekvad Bild: Lars Hjelm

 

 

 

 

 

Var rädd om ditt hjärta

Terminens sista månadsmöte i en fullsatt sal Åsikten innehöll ett föredrag enligt rubriken ovan, men först hälsade föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm välkommen. Hon berättade om vakanser inför årsstämman i februari och gjorde också reklam för Rivierans guldgossar och Falkenbergsrevyn, som det fortfarande finns biljetter till. Sedan blev det kaffe med silviakaka.

Dagens föreläsare var Per Fransson, överläkare på medicinklinikens hjärtsektion på SÄS i Borås, där han tjänstgjort sedan 2001. Han inledde med att berätta om hjärtsjukdomar. Varje år utförs 1000 kranskärlsröntgen i Borås och 500 ballongsprängningar. Dödligheten inom ett år efter en hjärtinfarkt har minskat och är nu nere i 15 %. Per Fransson visade på instruktiva bilder hur en åderförkalkning uppstår, och han redogjorde för vad man ska göra när man drabbats av svår kärlkramp.

Sedan gick föredragshållaren över till att tala om hur man kan förhindra att man drabbas av kärlkramp och hjärtinfarkt. Daglig rökning är en stor riskfaktor, och fysisk inaktivitet ökar riskerna. 5 promenader á 30 minuter i svettskapande takt är lagom. Matvanor har stor betydelse för välbefinnandet. Per Fransson hänvisade till rekommendationer om frukt och grönsaker dagligen, fisk varje vecka, mycket fiber samt omättat fett .Man bör begränsa intaget av charkuterier, rött kött, drycker med tillsatt socker samt salt och alkohol. Halvfabrikat bör undvikas. Den sammanfattande slutsatsen i fråga om livsstil är enligt Per Fransson att man inte skall röka, man skall motionera, äta energibalanserad medelhavskost och dricka mindre alkohol.

Lotta Löfgren- Hjelm tackade Per Fransson för ett mycket givande föredrag, och det applåderades livligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Rolf Bååth