Månadsmöten

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


MånadsmötenMånadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten

(följ skyltning från entrén) och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/underhållaren och pratar i ca 50 min.
   

                                              

                     

                                             

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson. Mötesgruppen har hand  om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma.


MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2019

 

Torsdag 12 september

 

Känd BT-fotograf

  

Curt Ylving har arbetat som fotograf 42 år på Borås Tidning. Han berättar om sitt arbete på tidningen och visar bilder från olika händelser i Borås.

 


Torsdag 10 oktober

 

Siwaprojektet

  

Ingela Högberg presenterar en bildberättelse om hur SIWA projektet hamnade i oasen Siwa i libyska öknen i Egypten, genom Christina Rinaldos deltagande i projektet Tutanchamon´s Wardrobe och hur deras pedagogiska projekt för barn och kvinnor i Siwa utvecklats sedan starten 2006.

Hantverksprodukter från Siwa och Egypten säljes i samband med presentationen.

 


Torsdag 7 november

 

Kyrkogården en plats för livet

 

 Lars Öhrn, chef för kyrkogårdsförvaltningen i Borås kommun, beskriver kyrkogårdens olika funktioner från begravningsplats till en vacker park att besöka och njuta av.