Månadsmöten

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Månadsmöten

 

 

Månadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten

(följ skyltning från entrén) och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/underhållaren och pratar i ca 50 min.

 

Månadsmöte 7 februari

Föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till årets första månadsmöte och lämnade information om de resor i vår, där det fortfarande finns platser kvar. Nästa månadsmöte äger rum den 7 mars. Då kommer Pär Johansson att informera om hur man skriver Framtidskontrakt, innan Leif-Åke Åkesson ska berätta om förläggargårdar i Mark.

Maria Nilseus, Äldreombud i Borås, redogjorde för sitt arbete som en röst för alla äldre i Borås. Hon sammanställer en rapport till kommunstyrelsen varje år där hon påvisar förbättringsområden, t.ex hur man kan begära ut handlingar, teknikfrågor, orosanmälan, biståndshandläggning, anhörigstöd, hemtjänst, vård-och omsorgsboende. Rapporten finns att läsa på Borås stads hemsida.

Efter kaffe och nybakta wienerbröd tog Lotta Sturnegk till orda och berättade om sitt tidiga matintresse. Redan som 4-åring komponerade hon sin första måltid på egen hand utanför sin lekstuga. Inspirerad av en matglad familj där alla fick vara delaktiga men barnen slapp att städa efter sig, vilket gjorde matlagningen till ett nöje. Under gymnasietiden gjorde hon sittande middagar för 60 - 80 gäster. Den stora resan gjorde hon som deltagare i Sveriges Mästerkock, som dottern anmält henne till. Efter många turer och resor till bl.a Ronneby och Dubai slutade hon som trea. Resan slutade med att hon med hjälp av Borås Tidning och Gotiaförlaget fick ge ut en kokbok-Lottas kök.

Som tack för en mycket intressant berättelse blev Lotta Sturnegk avtackad med blommor och boken om Staden som klädde Sverige.

Mötet avslutades som vanligt med lotteri och önskan om att vi ses igen på nästa månadsmöte den 7 mars.

 

Birgit Nilsson

 

 

FAS ordförande

avtackar

Lotta Sturnegk

 

 

 

 

 

 

Bild: Lars Hjelm

 

 

Torsdag 7 mars

 

Leif-Åke Åkesson från Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad berättar historien om hur förläggarverksamheten kunde uppstå och vilka verksamheter som än idag har sitt ursprung ur denna tid.

Pär Johansson från Lenbergs talar om hur man går till väga för att skriva ett Framtidskontrakt.

 

 

Torsdag 11 april

 

Min allra hjärtans käraste Margareta!

 

Margareta Eriksdotter Leijonhufvud var Gustav Vasas andra och mest älskadedrottning. Äktenskapet blev mycket lyckligt och de fick tio barn tillsammans. Mer om drottning Margaretas liv kommer AM Alströmer att berätta för oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson. Mötesgruppen har hand om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma.