Månadsmöten

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Månadsmöten

 

 

Månadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten

(följ skyltning från entrén) och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/underhållaren och pratar i ca 50 min.

 

Månadsmöten hösten 2018

 

Möte om socker

Höstens första månadsmöte hölls den 13 september, då Mattias Ahlqvist informerade om faran att äta för mycket socker. Han berättade att den genomsnittliga sockerkonsumtionen i Sverige är 51 kg per person och år.

Utförligt referat från mötet kommer i nästa FAS-Aktuellt, som beräknas utkomma i vecka 43.

 

 

 

Månadsmöte 4 oktober

 

Åke Ekvad öppnade mötet och hälsade de 70 deltagarna välkomna.

Efter en kort presentation av resegruppens arbete och planering serverades kaffe med kanelbulle (kanelbullens dag).

Lars Nordin, VD för IBAB, hälsades välkommen för att tala om

Borås Kongresshus – plats för nya möten

Tanken på ombyggnad av Folkets Hus till ett Kongresshus tog sin början i och med den politiska målsättningen VISION 20/25. I denna vision togs bl a upp tanken på Ett hus anpassat för alla möten. I målsättningen för ett sådant hus angavs möjlighet att samla 1000 personer i ett rum samt stor flexibilitet för att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt.

Blickarna riktades snart mot Folkets Hus, som till större delen användes som studentbostäder och vars underhåll försummats. Planeringen började 2011, och Kongresshuset skulle enligt planerna vara klart 1 okt 2018 vilket det också är. Det är imponerande att ett så omfattande byggprojekt kan planeras så väl. Lika imponerande är det att den budgeterade byggkostnaden 210 milj kr håller.

Det ursprungliga Folkets Hus byggdes 1939-40. I den renoverade byggnaden har man försökt återskapa och behålla så många miljöer som möjligt. Exempel på detta är entré, trappor och trapphus.

Lars Nordin avslutade med att visa ett antal bilder på interiörer i det ny- och tillbyggda huset. Invigning och ÖPPET HUS blir 20 – 21 nov. Allmänheten är välkommen. I samband med husets färdigställande sker även en del förbättringar av gator, trottoarer mm för att förenkla transport till och från Kongresshuset och Högskolan.

Lars Nordin tackades för ett intressant och informativt föredrag. Månadsmötet avslutades med lottdragning på entrebiljetterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text : Åke Ekvad Bild: Lars Hjelm

 

 

 

 

Torsdag 8 november

Var rädd om ditt hjärta

 

Per Fransson, som är överläkare på Medicinkliniken/hjärtsektionen på SÄS, kommer att prata om kranskärlssjukdom med fokus på vad som finns vetenskapligt dokumenterat om en förebyggande livsstil.

Vilka livsstilsförändringar måste vi göra för att vara rädda om våra hjärtan?