Månadsmöten

MånadsmötenMånadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten

(följ skyltning från entrén) och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/underhållaren och pratar i ca 50 min.


Månadsmöte 7 februari

Föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till årets första månadsmöte och lämnade information om de resor i vår, där det fortfarande finns platser kvar. Nästa månadsmöte äger rum den 7 mars. Då kommer Pär Johansson att informera om hur man skriver Framtidskontrakt, innan Leif-Åke Åkesson ska berätta om förläggargårdar i Mark.

Maria Nilseus, Äldreombud i Borås, redogjorde för sitt arbete som en röst för alla äldre i Borås. Hon sammanställer en rapport till kommunstyrelsen varje år där hon påvisar förbättringsområden, t.ex hur man kan begära ut handlingar, teknikfrågor, orosanmälan, biståndshandläggning, anhörigstöd, hemtjänst, vård-och omsorgsboende. Rapporten finns att läsa på Borås stads hemsida.

Efter kaffe och nybakta wienerbröd tog Lotta Sturnegk till orda och berättade om sitt tidiga matintresse. Redan som 4-åring komponerade hon sin första måltid på egen hand utanför sin lekstuga. Inspirerad av en matglad familj där alla fick vara delaktiga men barnen slapp att städa efter sig, vilket gjorde matlagningen till ett nöje. Under gymnasietiden gjorde hon sittande middagar för 60 - 80 gäster. Den stora resan gjorde hon som deltagare i Sveriges Mästerkock, som dottern anmält henne till. Efter många turer och resor till bl.a Ronneby och Dubai slutade hon som trea. Resan slutade med att hon med hjälp av Borås Tidning och Gotiaförlaget fick ge ut en kokbok-Lottas kök.

Som tack för en mycket intressant berättelse blev Lotta Sturnegk avtackad med blommor och boken om Staden som klädde Sverige.

Mötet avslutades som vanligt med lotteri och önskan om att vi ses igen på nästa månadsmöte den 7 mars.


Birgit Nilsson    FAS ordförande

    avtackar

    Lotta Sturnegk

                                              

                     

                                              Bild: Lars HjelmMånadsmöte i april

Ordföranden Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till vårens sista månadsmöte och överlämnade ordet till Lisa från Onyx. Hon berättade om företagets satsning på seniorverksamhet på anläggningen vid Knalleporten och inbjöd till två provapåveckor med start  i vecka19.

Därefter var det dags för AM Alströmer från Alingsås att tala om Gustav Vasas andra hustru Margareta Leijonhufvud, som levde mellan 1516 och 1551. Margareta Leijonhufvuds familj flyttade från Ekebergs slott i Närke till ön Loholmen i sjön Anten, och där växte den blivande drottningen upp. Hennes far Erik Abrahamson Leijonhufvud halshöggs vid Stockholms blodbad. Det var tänkt att Margareta skulle gifta sig med Svante Sture, men Gustav Vasa for till Loholmen och såg till att det 1536 blev bröllop mellan honom och Margareta. Under sin korta levnad födde Margareta 10 barn, bl a de blivande kungarna Johan och Karl. Alla hennes döttrar blev ingifta  i Europas kungahus.

Föredragshållaren visade en målning av drottningen med de tre riksregalierna, och man lade märke till den höga pannan. Margareta Leijonhufvud blev mycket omtyckt och sörjdes djupt av Gustav Vasa. En byst av henne finns  i Gräfsnäs slottspark.
 I det intressanta föredraget tog AM Alströmer  även upp den manliga dominansen bland kungliga statyer samt de gamla hålvägarna, som var viktiga för de dåtida kommunikationerna.  

Kaffe och ett lotteri, där två böcker om Margareta Leijonhufvud hörde till vinsterna, avslutade mötet.

 

Rolf Bååth                          A- M Alströmer                Bild : Lars Hjelm

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson. Mötesgruppen har hand  om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma.