Fritid och folkhälsa

Pensionärsråd för fritid och folkhälsa


Rolf Bååth är ordinarie representant för FAS och Torbjörn Corbé är ersättare.