Fritid och folkhälsa

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Pensionärsråd för fritid och folkhälsa

 

Rolf Bååth är ordinarie representant för FAS och Torbjörn Corbé är ersättare.