Styrelse

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Styrelse

 

 

Ordförande

Lotta Löfgren-Hjelm

 

lotta_lofgren_hjelm@hotmail.com

0702 25 84 14

 

 

Vice ordförande

Karl-Olof Friberg

 

karlolof.friberg@gmail.com

033-261842

 

 

Sekreterare och webmaster

Rolf Bååth

 

rolf.baath@telia.com .

033-10 18 34

0703 11 18 34

 

 

Kassör

Lena Svensson

 

lenamsvensson@hotmail.com

033-412426

 

 

Gruppverksamhet

Inger Ekelin

 

inger_ekelin@hotmail.com

0730 56 01 46

 

 

Resor

Åke Ekvad

 

akeekvad74@gmail.com

0703 50 54 50

 

 

Bridge

Torbjörn Corbé

 

tcorbe8@gmail.com

0705 26 21 21

 

 

Kansli

Birgit Nilsson

 

birgit.maria.nilsson@telia.com

033-156691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster Inger Ekelin (gruppverksamhet), Åke Ekvad(resor), Birgit Nilsson(kansli) ,Olle Friberg( vice ordförande), Lotta Löfgren-Hjelm(ordförande), Torbjörn Corbé(bridge), Lena Svensson(kassör), Rolf Bååth(sekreterare).