Styrelse

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Styrelse

 

 

Ordförande

Lotta Löfgren-Hjelm

 

lotta_lofgren_hjelm@hotmail.com

0702 25 84 14

 

 

 

Sekreterare och webmaster

Rolf Bååth

 

rolf.baath@telia.com .

033-10 18 34

0703 11 18 34

 

 

Kassör

Lena Svensson

 

lenamsvensson@hotmail.com

033-412426

 

 

Gruppverksamhet

Inger Ekelin

 

inger_ekelin@hotmail.com

0730 56 01 46

 

 

Resor

Åke Ekvad

 

akeekvad74@gmail.com

0703 50 54 50

 

 

Vice ordförande, Bridge

Torbjörn Corbé

 

tcorbe8@gmail.com

0705 26 21 21

 

 

Kansli

Bengt Arvidsson

 

bengt.arvidsson10@gmail.com

033 15 73 10