2016

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Tidigare Föredrag

 

Månadsmöten 2016

 

Månadsmöte 11 februari med Lena Matthijs

Föreningen hade sitt första månadsmöte för året den 11 februari i Träffpunkt Simonsland .Ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 80-tal deltagare välkomna .

Jan Kallenius, kursledare för Museijärnvägar, berättade om hur gruppen i två år studerat olika järnvägar, tåg och sett på olika filmer. John Hellroth informerade om sin kurs i Engelsk konversation , som han lett i sex år .

Från Borås Stad talade Lena Höglund om hur Demensteamet kan stödja anhöriga via telefonkontakt, hembesök, mail och gruppträffar .

Efter kaffe och blåbärsmuffins fick polisområdeschefen i Borås och Älvsborg Lena Matthijs ordet. Hon talade om hur polisyrket påverkar människan. Efter 30 år i yrket kunde hon på ett mycket medryckande sätt delge publiken sina erfarenheter - både positiva och negativa.

Polisen möter ju människor i kris, människor som förstör sina liv, människor i konflikt, olyckor och dödsfall, våld som upprepas. Det gäller att förstå, att förhindra, att förlåta, att hantera hat och förakt. Det gäller att aldrig sluta vara humanist.Trots ett hårdnande klimat har hon aldrig ångrat sitt yrkesval.

Text: Birgit Nilsson

 

Månadsmöte 2016-03-17

Vårt (FAS) andra månadsmöte ägde rum den 17 mars i Åsikten i Träffpunkt Simonsland .Ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 30-tal deltagare välkomna och lämnade aktuell information från senaste Husmötet. Träffpunktens koordinator Pernilla Bjerborn berättade om sitt arbete med att bl.a. boka lokaler för föreningarnas olika aktiviteter. Inga Lalloo, ledare för en av föreningens litteraturgrupper, beskrev hur gruppen väljer ut och diskuterar innehållet i de böcker man valt .Lars-Gerhard Westberg, som leder gruppen Fåglar 2, redogjorde för fågelskådarnas olika utflykter.

Efter kaffe och nybakade bullar blev det andra bullar med vår egen ordekvilibrist – Rolf Bååth. Stand up för pensionärer gjorde han om till Stå upp för pensionärer. På ett engagerat och roande sätt kåserade han om hur han charmerade mammas väninnor med att läsa dikt i tidig ålder, hur han med sonen lyckades få en egen kuppe i fjällen, swinglish, särskrivning av ord m m. Det finns så mycket ord.

 

Birgit Nilsson

 

 

Månadsmöte 2016-04-21

Föreningen har haft sitt sista månadsmöte för våren i Åsikten på Träffpunkt Simonsland. Ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade 35 deltagare välkomna och informerade från senaste Husrådet. Hon önskade också fler funktionärer till resegruppen, idégruppen och till en ny grupp, som kan ordna studiebesök i Borås . Funktionshinderkonsulent Petri Pitkänen berättade om sin verksamhet och visade en film om hur han arbetar med kommunen, föreningar och privata företag för att underlätta för alla med funktionshinder.

Efter kaffe och nybakad morotskaka berättade journalisten, författaren och guiden Agneta Tjäder i ord och bild om Birgit Th. Sparres liv och författarskap.

Flickan från ingenstans föddes i Flen 1903 av okänd fader och okänd moder. Hon fick namnet Signe Birgit Julia Fredrika och adopterades av greve Carl Georg Sparre och hans hustru Signe. De visste vilka hennes föräldrar var men berättade aldrig för Birgit, som växte upp på Sjöred vid Åsunden. Birgit, som aldrig blev helt accepterad av släkten Sparre, hade från början sin morfars efternamn Thomeus, därav Th i hennes namn senare. Hon var mycket älskad av sina föräldrar och hade en lycklig barndom med många lekkamrater.

Efter skolgång i Stockholm och faderns död 1920 tvingades man sälja Sjöred och byggde istället Åsundsholm . Under tiden reste mor och dotter runt i Sverige och i andra länder. Man besökte kungligheter och andra kända personer. Birgit skrev reseberättelser. Sin uppväxt och ungdom beskrev hon i böckerna om Gårdarna runt sjön. Hon gifte sig och fick två barn, skilde sig och gifte om sig, blev lurad på sina tillgångar och tvingades sälja Åsundsholm . Under sitt liv gav hon ut 33 böcker men ville inte kalla sig författare. De sista åren av sitt liv tillbringade hon i en flygel på Brunnsnäs. Hon fortsatte att skriva på sina minnesböcker och ställde gärna upp som guide på bussturer runt de gamla gårdarna, som hon så väl kände.

 

Birgit Nilsson

 

 

 

Att vara stugvärd vid Kungsleden

 

Höstens andra månadsmöte ägde rum den 13 oktober. Sedan vår ordförande hälsat välkommen och lämnat information bl a om hälsoveckan 17- 23 oktober, presenterade cafeterians nya chef Eva Engström sig. Därefter berättade vår bridgeansvarige Torbjörn Corbé om vår förenings bridgeverksamhet. Som mest hade vi 300 bridgespelare igång, men av olika skäl har antalet sjunkit. Men höstens nybörjarkurs innebär nya föreningsmedlemmar och många kommande deltagare i de fasta grupperna.

Så var det dags för dagens föredragshållare. Mats Thorén, min elev på Sandareds högstadium på 70-talet, berättade om livet som stugvärd i Alesjaure vid Kungsleden, två dagsvandringar söder om Abisko. Han illustrerade sitt framträdande med bilder, som på ett utmärkt sätt beskrev det arbete som Mats och hans hustru utför. Han berättade hur deras femveckorsvistelse förbereds genom noggrann matplanering. Maten körs ut med scooter redan i mars och är på plats, när de kommer till Alesjaure på sommaren. Då väntar fem veckor med arbetsdagar från åtta på morgonen till halv elva på kvällen. De tre stugorna kan ta emot max 78 gäster. Man kan inte förhandsboka men alla garanteras plats.

Under fyra somrar har Mats och hans fru varit stugvärdar i Alesjaure efter att först ha genomgått STF:s stugvärdskurs. Här finns ingen el, inte vatten inomhus och ingen mobiltäckning. Här är man enligt Mats digitalt nedkopplad, men socialt uppkopplad. Till Alesjaure kommer gäster av olika slag, mer eller mindre förberedda för vandring på Kungsleden. Här ser man kämpande cyklister, löpargäng och vandrare ända från Japan. Och har man som stugvärd en stund över efter all vedhuggning, kan man ta ett bad i jokken.

 

Rolf Bååth

 

 

Månadsmöte i november

 

Det sista månadsmötet för terminen hölls den 17 november. Ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna och lämnade information om olika kommande händelser i Träffpunkt Simonsland.

Birgitta Johansson från Borås anhörigstöd berättade om deras verksamhet och den hjälp och stöttning de kan ge till anhöriga, när någon närstående blir sjuk eller dement. Birgitta lämnade information om trygghetsplatser, studiecirklar som finns, hemvårdsbidrag m m.

Monica Hallgren berättade om kursen i Livsfrågor som hon är gruppledare för. Gruppen bestämmer själva vilka ämnen och frågor som de vill diskutera. Det kan röra sig om allt mellan himmel och jord.

Efter kaffe och ostsmörgås tog Pär Johansson, Lenbergs begravningsbyrå, vid och informerade om Familjerätten och delarna Äktenskapsbalken, Sambolagen och Ärvdabalken. Mycket intressant och stora ämnen som gav många frågor hos oss som lyssnade.

Giftorättsgods kontra Enskild egendom, Arvingar i 1:a, 2:a och 3:e arvsklassen, Förfoganderätt, Bröstarvinge kontra laglott - inga lätta juridiska begrepp att ta till sig men bra att ha ett litet hum om. Ytterligare en viktig del att känna till vid föräldrars bortgång är att barn inte ärver föräldrars skulder.

Pär Johansson tog också upp värdet av att det finns ett upprättat testamente. Sambolagen och vilket skydd den ger till efterlevande belystes också. Pär Johansson informerade även om Allmänna arvsfonden och vad som de pengar som finns där kan gå till.

 

Gunnie