2019

   


        Styrelsemöten 2019


Vid årets första möte beslöt styrelsen att Ekbergs skall städa kanslilokalerna en gång i veckan, sedan det strulat med kommunens städning.

Bilder på resegrupp, mötesgrupp, kanslipersonal och bridgeledare skall tas fram till hemsidan. Resan till Äskhult ställs in p g a för dåligt intresse. Den hemliga funktionärsresan äger rum den 24 maj.


På årets andra styrelsemöte rapporterade Rolf från ett informationsmöte på BT, där Seniorkalendern och Vi i Sjuhärad hade diskuterats. På vårens planeringsmöte på Nääs fabriker 6 -7 maj skall gruppverksamheten diskuteras. Region Väst kommer att ha ordförandekonferens i Borås den 3 april.

Konstituerande styrelsemöte och nästa ordinarie möte äger rum den 12 mars 08.30.Nytt från styrelsen

Den 12 mars konstituerades den nya styrelsen med Bengt Arvidsson som kansliansvarig. Torbjörn Corbé utsågs  till vice ordförande. Därefter ägde ett vanligt styrelsemöte rum. Föreningen har 856 medlemmar, men 100 av dem har inte betalat medlemsavgift ännu.

Bridgen får ett tävlingsbidrag till barometertävlingarna om 6 500 kr två gånger om året. Maxkostnaden för funktionärsresa får vara 20 000 kr. Planeringsmötet flyttas till Två Skyttlar.