Styrelsemöten

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

 

Styrelsemöten

 

Här finns referat från styrelsemöten från 2017 och framåt. Referat från 2010-2016 finns arkiverade hos hemsidesansvarig.