Aktuellt

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


           Aktuellt


 Kalender


 

ENLIGT STYRELSEBESLUT DEN 17 MARS ÄR ALL VERKSAMHET INSTÄLLD T OM DEN 30 APRIL.

  


FAS-Golf 6 -7 maj


FAS-golfen äger i år rum i Kungs-

backa 6 -7 maj 2020. Den som är intresserad av att delta kan hämta all information om tävlingen på hemsidan för Föreningen Aktiva Seniorer i Kungsbacka.


 

Årsstämma

 

Vid föreningens årsstämma på Träffpunkt Simonsland kunde föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsa ett 25-tal medlemmar välkomna. Förhandlingarna under mötesordförande Margit Thoréns ledning gick snabbt. Hela styrelsen fortsätter, eftersom de som var i tur att avgå lät sig väljas om. I valberedningen ersätter Margit Thorén Gull-Britt Westling.

Efter kaffe med semla berättade bibliotekschefen Olof Berge-Kleber om bibliotekens utveckling och framtid. Det blev ett mycket uppskattat framträdande, som på ett utmärkt sätt belyste bibliotekens roll i dagens samhälle. Ett längre referat av Berge-Klebers föredrag kommer i nästa nummer av FAS-Aktuellt.

 
 


Rolf Bååth

 

Nytt från styrelsen

På årets tredje styrelsemöte beslöt styrelsen att all verksamhet p g a coronaviruset skall ställas in t o m den 30 april .Deltagarna i gruppverksamhet får inga pengar tillbaka, medan deltagarna i de inställda resorna till Sobacken och Småland får tillbaka det de betalat. 13 deltagare i resan till Vara konserthus den 6 mars fick plats på balkongen och hade skymd sikt. De kommer att kompenseras med 300 kr vardera. Utställningen Årsrika är uppskjuten till i höst.

Information om brandsäkerhet kommer att skickas ut till gruppledarna i höst.


 

 

          

Certifiering


 Medlem som önskar få information om FAS som "Säker och trygg förening" kan efterfråga certifieringspärmen på kansliet. Där kan man även ta del av FAS värdegrund.

                                                Lotta Löfgren-HjelmFöreningens policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR


GDPR ( General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som sedan i maj har ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den innebär en skärpning av hur bl a föreningar får behandla personuppgifter.

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningens verksamhet. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter som medlemsmöten, kurser, resor och studiebesök. Personuppgifterna sparas i ett medlemsregister så länge medlemskapet varar. Medlem har rätt att få en utskrift av föreningens behandling av egna personuppgifter. Den som av någon anledning inte vill vara kvar  i registret bör kontakta vårt kansli och meddela detta. Personuppgifterna lämnas vidare till Förbundet Aktiva Seniorer och Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samarbetar med. Föreningens styrelse svarar på medlemmarnas frågor om behandling av personuppgifter.

Publicering av foto eller namn på hemsida, i FAS-Aktuellt och på sociala medier får endast ske med berörd medlems godkännande.


Styrelsen

              .