Bridge

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


 


                                                    Bridge

.

Bridge  i coronatider

 

Oron stiger alltmer. Detta gäller:

 

 

All bridgeverksamhet ställs in fr o m 16 mars t o m 30 april.

 

 

Torbjörn Corbé

Bridgeansvarig

0705 26 21 21


Bridge våren 2020Att spela bridge bidrar till att hålla hjärnan i trim och ger också möjlighet till att knyta kontakter. Man kan säga att spelet är medlet att komma med i en trevlig social samvaro. 

I FAS har bridgespel bedrivits sedan våren 1997. I dag omfattar verksamheten 3 bridgegrupper och 1 utbildningsgrupp. Utöver detta organiseras sommarbridge under perioden april-sept.

 

Jul- och Nyårsbridge

Vid sidan av den ordinarie grupp- och kursverksamheten arrangeras som vanligt jul- och nyårsbridge i form av barometertävlingar.


                             

                                            Bridgeledare våren 2020
Bridgeledarna samlade för lunch. Fr v Jan-Åke Vibber, Torbjörn Corbé, Helgi Corbé,  Jonas Häggström, Bertil Tunje, Eva Häggström, Lars-Gunnar Fråhn och Eva Adolfsson. Frånvarande vid fototillfället : Lena Sörlin och Christina Sundquist.


                                

Utbildningar

Träningsgrupp våren 2020
Träningsgruppen vänder sig i första hand till dem som gått kursens tre första terminer enligt systemet Nordisk Standard. Denna fjärde termin  är tänkt som en introduktion till tävlingsbridge så som den spelas i FAS. Träffarna inleds oftast med en repetition eller fördjupning av något avsnitt, men inriktningen är praktisk bridge. Vi kommer att spela givar som illustrerar olika moment i budgivning, spelföring och motspel. Varje bricka följs av en genomgång och diskussion.
Gruppen är i princip fulltecknad, men eventuellt kan några nya deltagare beredas plats, vilket förutsätter motsvarande förkunskaper.
Tid: Tolv tisdagar kl. 09.30 - 13.00   t o m 24 mars

Avgift: 200 kr.

Kursledare: Jonas Häggström

Telefon: 0761 70 87 81
Start: 7 januari


Bridgegrupper

Måndag förmiddag

Gruppledare: Lars-Gunnar Fråhn

Telefon:  0702 47 59 01

Ersättare: Lena Sörlin

Telefon: 10 34 60, 0706 01 76 49

Ersättare: Eva Adolfsson

Telefon: 0725 12 14 13

Ersättare: Christina Sundqvist

Telefon: 0703 07 37 83

Tid: Måndagar  09.30 - 13.30 t o m 27 april

Start: 13 januari

 

Tisdag eftermiddag

Gruppledare: Bertil Tunje

Telefon: 0705 68 44 67

Ersättare: Jan-Åke Vibber

Telefon: 0739 05 45 15

Tid: Tisdagar 14.00 - 18.00 t o m 14 april

Start: 7 januari

 

Onsdag eftermiddag

Gruppledare: Torbjörn Corbé

Telefon: 0705 26 21 21

Ersättare: Jonas Häggström

Telefon: 0761 70 87 81

Tid: Onsdagar 14.00 - 18.00 t o m 15 april

Start: 8 januari

 

Avgifter

För bridgegrupperna  är terminsavgiften 200 kr. Terminsavgiften och kursmaterial betalas mot faktura.

 

Tillfälligt spel

Är man listad i en spelgrupp

(= betald faktura) får man även spela i andra grupper, när det passar.

Anmälan sker till tävlingsledaren. Avgiften är 20 kr/gång.

 

Har du spelat bridge tidigare…

Du vill börja spela igen men är osäker på vilken grupp som passar dig.

Kontakta Torbjörn Corbé.

Telefon: 0705-26 21 21.

Mail: tcorbe8@gmail.com