Månadsmöten

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


MånadsmötenMånadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten

(följ skyltning från entrén) och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/underhållaren och pratar i ca 50 min.
   

                                              

                     

                                             

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson. Mötesgruppen har hand  om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma. 

                               Våren 2020


 


Torsdag 6 februari

New York 9/11 2001

 

Jan Kesker var kyrkoherde i Svenska kyrkan i New York mellan åren 2000 och 2005. Den 11 september fick Jan Kesker på nära håll uppleva flygattacken mot World Trade Center och Twin Towers. Han kommer att berätta om vilka konsekvenser detta hade för staden, landet och världen.

 

 

Torsdag den 12 mars

Rektor på Polishögskolan

 

Lotta Englund, nytillträdd rektor för Polisutbildningen på Högskolan i Borås, berättar om sina visioner och utmaningar för att göra utbildningen i Borås till Sveriges bästa polisutbildning.

 

Torsdag den 16 april

Selma Lagerlöfs resor

 

Petra Lindner är bibliotekarie i Herrljunga och har under många somrar guidat på Selma Lagerlöfs Mårbacka. Med tåg och ångbåt reser vi i Selmas fotspår. Via brev får vi en inblick i utlandsresorna.