Månadsmöten

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


MånadsmötenMånadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten

(följ skyltning från entrén) och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/underhållaren och pratar i ca 50 min.
   

                                              

                     

                                             

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson. Mötesgruppen har hand  om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma. 

                               Våren 2020


Vårens första månadsmöte

Det var många som bänkat sig i Åsikten den 6 februari. Vi skulle ju få möta en fått komma nära en händelse, som satt en outplånlig prägel på oss i detta millennium. Där det hände kallas den Nine Eleven; hos oss är det mer naturligt att tala om Elfte september.

Men - som brukligt är vid FAS månadsmöten - bjöds vi först på aktuell information. Från Borås stads äldreförvaltning hade Madelene Alfinsson infunnit sig för att berätta om hur man från stadens sida försöker hjälpa de äldre till rätta i ett samhälle, där man allt mer räknar det digitala som självklart. Sådant känns dock främmande för många. ”När mormor blev digital” var titeln på ett program med filminslag, som vi fick oss till livs. Vi fick många tips om vart man kan vända sig för att få hjälp i den snåriga digitala världen.

 Efter att ha friskat upp oss med kaffe och välsmakande silviakaka var det dags för dagens utannonserade gäst att komma till tals. Prosten Jan Kesker berättade om vad som kom att bli hans stora uppgift ett par år i New York. Han hade inga bilder till hjälp utan talade bara lugnt, enkelt och sakligt. Jan och hans hustru Anna hade år 2000 fått en femårig kontraktsanställning i SKUT - Svenska Kyrkan i Utlandet - med placering i New York med centralt läge på Manhattan i den svenska församlingen. Efter ett år hade de blivit förtrogna med sitt arbete.

Morgonen den 11 september var början till vad de tänkte sig skulle vara en ledig dag. Det rapporterades på TV om diverse ting, bland annat om att ett flygplan kolliderat med World Trade Center, men först lät det inte så anmärkningsvärt. Men snart skulle det bli värre, när man rapporterade om ett plan till. Då skyndade Jan och någon mer ut på Fifth Aveny i närheten och spanade mot de två tvillingbyggnaderna på 102 våningar. Effekten av att två så gott som fulltankade jetplan flög in i dem skulle bli fruktansvärd. Där exploderade ett par brand-bomber med en hetta på 2000 grader C. Husen var planerade och byggda på 1970-talet med avsikt att klara det mesta, men den här attacken fick deras stålskelett att rasa.

2900 människor dog i katastrofen. Att attacken kom på morgonen bidrog till att det inte blev fler. Lite längre fram på dagen rör sig bortåt 200 000 människor i det här området. En av de omkomna i katastrofen var svensk. Uppröjningen i de enorma rasmassorna efter attacken blev oerhört omfattande. Om möjligt skulle man kunna identifiera dem som blivit offer, och här användes och utvecklades en DNA-teknik i ett nonstop-arbete som pågick från september 2001 till maj 2002.

Från oroliga anhöriga kom det kom under den första tiden efter attacken många samtal, som inte var lätta att besvara. Man måste upplåta församlingens lokaler till att logera sådana som lämnat sina hotell för att flyga hem till Sverige. Man hade samling i kapellet dagligen med andakt, eftertanke och förbön för alla drabbade.

Församlingen fann här en uppgift i god samverkan med det svenska general- konsulatet och den svenska FN-delegationen i New York.

De politiska konsekvenserna av Nine Eleven blev oerhörda: Anfall mot Afghanistan för att spåra upp al-Quaida, som erkänt sig stå bakom attentatet. Ett par år efter detta kom så Irak-kriget.

På ett mer personligt plan får den som stått i händelsernas centrum en påminnelse om att man inte vet något om morgondagen. Det gäller att leva här och nu! Man kan alltså påstå att den 11 september är ett memento än i dag, avslutade Jan Kesker sin mycket uppskattade berättelse.

 

Lennart Nordquist

 

 

 

 
Madelene Alfinsson och

Jan KeskerFoto: Lars Hjelm


 Torsdag den 16 april                         INSTÄLLT!

Selma Lagerlöfs resor

 

Petra Lindner är bibliotekarie i Herrljunga och har under många somrar guidat på Selma Lagerlöfs Mårbacka. Med tåg och ångbåt reser vi i Selmas fotspår. Via brev får vi en inblick i utlandsresorna.