Fritid och folkhälsa

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


Pensionärsråd för fritid och folkhälsa


Rolf Bååth är ordinarie representant för FAS och Torbjörn Corbé är ersättare.