Styrelse

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


StyrelseOrdförande

Lotta Löfgren-Hjelm


lotta_lofgren_hjelm@hotmail.com

0702 25 84 14
Sekreterare och webmaster

Rolf Bååth


rolf.baath@telia.com                                                           .

033-10 18 34

0703 11 18 34

 Kassör

Lena Svensson


lenamsvensson@hotmail.com

0709 30 20 93

 Gruppverksamhet

Inger Ekelin


inger_ekelin@hotmail.com

0730 56 01 46

 Resor

Åke Ekvad


akeekvad74@gmail.com

0703 50 54 50

 Vice ordförande, Bridge

Torbjörn Corbé 


tcorbe8@gmail.com

0705 26 21 21


 


Kansli

Bengt Arvidsson


bengt.arvidsson10@gmail.com

033 15 73 10