Förbundsstämmor

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


Tidigare Förbundsstämmor


Förbundsstämma i Borås 29 –30 maj 2010

På lördagsförmiddagen den 29 maj började delegaterna checka in på sina hotell i Borås. De flesta hade sina rum på Scandic Plaza och där kunde förbundsstyrelsens sekreterare Asta Andersson pricka av deltagarna och lämna ut information.

Vid tolvtiden var det dags att förflytta sig till restaurang Balder, där laxlunch väntade. Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson hälsade de över hundra deltagarna välkomna till Borås och gjorde en elegant exposé kring staden och dess utvecklingsmöjligheter.

Efter lunchen traskade man över gatan till Bellonasalen i kårhuset, där det blev nya välkomstanföranden, nu av förbundsordföranden Bengt Karlsson och vår förenings ordförande Ulf-Göran Privér. Sedan tog chefen för konstmuseet Hasse Persson över ordet och höll en medryckande föreläsning om hur Borås förvandlats till skulpturstad.

Efter kaffepaus började så stämmoförhandlingarna. Under en och halv timme betade man av halva dagordningen, och det blev mest redogörelser från styrelsen för vad som hänt sedan förra stämman 2008. Tolv medföljare till delegaterna deltog under tiden i en skulpturvandring under Jan Levins ledning.

Klockan 19.00 samlades deltagarna på Scandic Plaza. 130 personer minglade i hotellets uterum i kvällskylan, innan man bänkade sig kring borden, där en trerättersmiddag väntade. Under middagen uppvaktades boråsföreningen med anledning av sitt femtonårsjubileum genom att förbundsordföranden lämnade över en mexikansk papegojskulptur. Musiken till kaffet levererades av en kvartett under ledning av Kjell Bergenholtz, och de jazziga tonerna inbjöd till spontandans, något som flera utnyttjade.

På söndagens program stod först en guidad rundtur i staden, och efter förmiddagskaffet återupptogs förhandlingarna igen. Medborgarskolans representant Carl-Johan Öst inledde med en redovisning för Medborgarskolans organisation och verksamhet, och Bengt Karlsson berörde Aktiva Seniorers relation till Medborgarskolan. Därefter behandlades ett antal motioner. Stämman accepterade förslag om riksmästerskap i golf, om tillverkning av föreningsmärke och om rabatter inom kollektivtrafik. Proposition om oförändrad förbundsavgift godtogs, medan det däremot blev en längre debatt om proposition om en stadgeändring. Att taket för antalet styrelseledamöter skulle tas bort vållade inga problem, men däremot frågan om mandatperiodens längd. Till slut enades man om att varje förening får besluta i detta ärende. Så var det dags för val, och till ny ordförande utsågs Ing-Marie Norén från Kungsbacka. Ny vice ordförande blev Börje Rosenberg från Skellefteå. De avgående styrelseledamöterna Bengt Karlsson och Joel Danielsson avtackades och Ing-Marie Norén riktade också ett tack till vår förening och dess särskilda kommitté för allt arbete kring stämman.

Förbundsstämman 2010 var slut, och efter kycklinglunch på restaurang Balder skingrades stämmodeltagarna, och alla verkade nöjda med dagarna i Borås.

Rolf Bååth
FÖRBUNDSSTÄMMA I UMEÅ 13 -14 MAJ 2016


Förbundet Aktiva Seniorer har årsstämma vartannat år, och årets stämma var förlagd till Umeå, där 55 ombud från 26 föreningar deltog. Stämman ägde rum  i en rymlig konferenssal på Folkets Hus, och lunch och middag serverades också  i detta hus. Logi hade vi på hotell Winn tvärs över gatan. Från Borås deltog Lotta Löfgren-Hjelm, Torbjörn Corbé, Birgit Nilsson och Lena Svensson samt undertecknad som ledamot i förbundsstyrelsen.

Joel Danielsson från Trollhättan ledde förhandlingarna, och sedan verksamhetsberättelse och ekonomi redovisats, var det dags för behandling av sex motioner. Lysekilsföreningen hade motionerat om att förbundsstämman skulle förläggas till Cinderella, och föreningen i Värnamo ville åta sig värdskapet 2018. Förbundsstyrelsen hade avstyrkt båda motionerna med motivering att det är förbundsstyrelsen som bestämmer var stämman skall hållas, och så blev också stämmans beslut. Förbundsstämman ansåg också att det inte behövdes något tillägg till stadgeformuleringen att alla seniorer kan vara medlemmar, vilket det hävdades  i en motion från Strängnäs.

Längst diskussion på stämman vållade motionen från fem föreningar i Älvsborg-Skaraborg om att förbundet inte skulle vara medlemsorganisation inom Medborgarskolan. Förbunds-

styrelsen hade tillstyrkt motionen, men stämman beslöt att frågan skulle utredas och återkomma  på stämman 2018.

Valberedningens förslag följdes på alla punkter med undantag för posten som revisor. Valberedningens förslag var Bengt Karlsson från Uppsala, men stämman följde styrelsens förslag att i stället välja Gunnar Hedberg från Falköping.

Två föredrag kunde man lyssna till under stämman. Förbundets webbmaster Kaj Svartström redogjorde för hur förbundets hemsida är uppbyggd, och Gunnar Hedberg pratade om styrelsens och valberedningens juridiska ansvar.

Avgående styrelseledamöter avtackades, och speciell uppmärksamhet fick Asta Andersson från Karlskrona, som avgick efter 8 år som förbundssekreterare.

Resan till Umeå var ganska lång för de flesta stämmodeltagarna, men arrangemangen i Umeå fick mycket beröm. Vädret var ganska kallt, men björkarnas stad bjöd i alla fall på begynnande grönska.


Rolf Bååth

Nyvald förbundssekreterare