2018

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås2018


Månadsmöte i februari

Ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 70-tal deltagare välkomna till årets första månadsmöte och informerade om nya lokaler och café på Träffpunkt Simonsland.  Hon berättade också om de resor, som inte är fulltecknade, och om kommande månadsmöten och årsstämman den 26 februari.

Gull-Britt Westling presenterade föreningens sångkör Fasetterna, som bildades 1997. Kören har nu 25 medlemmar, som övar varje torsdag och framträder bl.a. på olika äldreboenden.

Efter kaffe och morotskaka var det dags för Henrik Westling att kåsera om några av Sveriges drottningar under 1700-och 1800-talen. Bara två drottningar har gift sig med en kung: Karin Månsdotter och Drottning Silvia. Alla de andra gifte sig med en tronföljare när de var väldigt unga.

Att komma till ett främmande land, som var okänt, kallt, öde med ett språk och kultur de inte förstod blev ju inte bättre av att drottningarna sällan möttes av välvilja från övriga kungafamiljen eller hovet. De flesta kom dessutom från fiendeländer som Danmark, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Som drottning skulle de spela en roll de var uppfostrade till. Den viktigaste uppgiften var att föda en tronarvinge.

Sofia Magdalena (1746-1813) var dansk prinsessa när hon blott 4 år förlovades med blivande Gustav III,  också han 4 år. När de var 15 år,  revolterade Gustav mot sin dominerande mor Lovisa Ulrika genom att gifta sig med Sofia Magdalena. Han vigdes via ombud i Köpenhamn. Han var dock närvarande på bröllopsfesten i Stockholm och mötte sin brud i Helsingborg. Under resan till Stockholm brevväxlade han med sin mor och kritiserade sin hustru. I Örebro lämnade han sällskapet, så bruden fick resa ensam sista biten. Efter bröllopsnatten, som Gustav rymde från, gick det 11 år, innan han besökte parets gemensamma sovrum. Så småningom föddes en tronföljare, men svärmor Lovisa Ulrika var övertygad om att barnet inte var Gustavs. Först på sin dödsbädd nedlät hon sig att se sin sonson och lär ha yttrat: ”Den där blir det ingenting av”.

Gustav IV Adolf gifte sig som tronföljare med Fredrika Dorotea Vilhelmina 16 år. På åtta år födde hon åtta barn, varav tre överlevde. Paret skildes,  när kungen blev avsatt och landsfö.

Så småningom valdes Jean Baptist Bernadotte till Sveriges tronföljare. Han var redan gift med Desideria. I Sverige fick hon heta Desiree. De hade en son, Oscar. Hustrun och sonen följde med till Sverige, men Desiree vantrivdes i det kalla, mörka och hemska landet i norr. Vid hovet betraktades kronprinsessan som en uppkomling. Hon var ju inte ens av kunglig börd.. Sonen däremot gjorde succé. Han var trevlig och lärde sig snart svenska, vilket hans föräldrar inte gjorde. Desiree återvände till Paris och återkom inte till Stockholm förrän 12 år senare. Efter Karl XIII:s död blev Karl Johan och Desiree kung och drottning, men de levde egentligen inte tillsammans. De åt aldrig sin måltider gemensamt och hade väldigt olika vanor. 1844 blev hon änka. Hon drack sitt morgonkaffe kl,15.30, åt middag kl.00.00 och ville sen ha underhållning fram på småtimmarna. Ett nöje var att åka runt på borggården.

Som tack för ett mycket intressant och underhållande kåseri fick Henrik ett paraply och en blombukett av Lotta, som också tackade alla som kommit genom det sedvanliga lotteriet.


Birgit Nilsson

.Vårens sista månadsmöte

Föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade välkommen till vårens sista månadsmöte och presenterade dagens aktörer. Hon berättade också om de resor där det fortfarande finns platser kvar. Information finns som vanligt på hemsidan och nästa nummer av FAS-Aktuellt är på gång.

Gruppledare för Vin 2 Anders Wallin berättade om hur just den vingruppen lägger upp sina träffar. Själv står han för administrationen, och deltagarna hjälps åt med att välja viner och förmedla kunskap om dessa. Allt efter modell av ”gamla” tiders studiecirklar.

Klubb Viskan är en förening för unga dementa under 65 år. Annika Svensson- Lundberg och Lena Georgsson Informerade om hur tre undersköterskor har öppet fem dagar i veckan för sex biståndsbedömda deltagare. De samarbetar med Minneskliniken i Göteborg för att bevara det friska friskt så länge som möjligt. De har också träffar för anhöriga en gång i månaden.

Efter kaffe och kaka visade Jan-Erik Nilsson i ord och bild vad som avgör vilka val vi gör i livet. Beslut fattar vi hela tiden. Det gäller att väga för och emot. Vid osäkerhet skaffar vi oss mer information för att minimera riskerna. Vi är olika riskbenägna - yngre mer än äldre. Man löper risk av olika skäl: mentala ( ånger, grämelse), sociala (förlorat anseende), fysiska och man kan förlora tid. Tid är pengar! Velande och felande kännetecknar att vi är människor.

Som avslutning blev det sedvanlig dragning på kaffebiljetterna, innan Lotta Löfgren-Hjelm tackade alla och önskade välkomna tillbaka till höstens möten och då i första hand startmötet den 29 augusti i Parkhallen.


Birgit Nilsson

Månadsmöte 4 oktober


Åke Ekvad öppnade mötet och hälsade de 70 deltagarna välkomna.

Efter en kort presentation av resegruppens arbete och planering  serverades kaffe med kanelbulle  (kanelbullens dag).

Lars Nordin, VD för IBAB, hälsades välkommen för att tala om

                      Borås Kongresshus – plats för nya möten

Tanken på ombyggnad av Folkets Hus till ett Kongresshus tog sin början i och med den politiska målsättningen VISION 20/25. I denna vision togs bl a upp tanken på Ett hus anpassat för alla möten. I målsättningen för ett sådant hus angavs möjlighet att samla 1000 personer i ett rum samt stor flexibilitet för att kunna tillgodose så många önskemål som möjligt.

Blickarna riktades snart mot Folkets Hus, som till större delen användes som studentbostäder och vars underhåll försummats. Planeringen började 2011, och Kongresshuset skulle enligt planerna vara klart 1 okt 2018 vilket det också är. Det är imponerande att ett så omfattande byggprojekt kan planeras så väl. Lika imponerande är det att den budgeterade byggkostnaden 210 milj kr håller.

Det ursprungliga Folkets Hus byggdes 1939-40. I den renoverade byggnaden har man försökt återskapa och behålla så många miljöer som möjligt. Exempel på detta är entré, trappor och trapphus.

Lars Nordin avslutade med att visa ett antal bilder på interiörer i det ny- och tillbyggda huset. Invigning och ÖPPET HUS blir 20 – 21 nov. Allmänheten är välkommen. I samband med husets färdigställande sker även en del förbättringar av gator, trottoarer mm för att förenkla transport till och från Kongresshuset och Högskolan.

Lars Nordin tackades för ett intressant och informativt föredrag. Månadsmötet avslutades med lottdragning på entrebiljetterna.Text : Åke Ekvad


Var rädd om ditt hjärta

Terminens sista månadsmöte i en fullsatt sal Åsikten innehöll ett föredrag enligt rubriken ovan, men först hälsade föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm välkommen. Hon berättade om vakanser inför årsstämman i februari och gjorde också reklam för Rivierans guldgossar och Falkenbergsrevyn, som det fortfarande finns biljetter till. Sedan blev det kaffe med silviakaka.

Dagens föreläsare var Per Fransson, överläkare på medicinklinikens hjärtsektion på SÄS i Borås, där han tjänstgjort sedan 2001. Han inledde med att berätta om hjärtsjukdomar. Varje år utförs 1000 kranskärlsröntgen i Borås och 500 ballongsprängningar. Dödligheten inom ett år efter en hjärtinfarkt har minskat och är nu nere i 15 %. Per Fransson visade på instruktiva bilder hur en åderförkalkning uppstår, och han redogjorde för vad man ska göra när man drabbats av svår kärlkramp.

Sedan gick föredragshållaren över till att tala om hur man kan förhindra att man drabbas av kärlkramp och hjärtinfarkt. Daglig rökning är en stor riskfaktor, och fysisk inaktivitet ökar riskerna. 5 promenader á 30 minuter i svettskapande takt är lagom. Matvanor har stor betydelse för välbefinnandet. Per Fransson hänvisade till rekommendationer om frukt och grönsaker dagligen, fisk varje vecka, mycket fiber samt omättat fett .Man bör begränsa intaget av charkuterier, rött kött, drycker med tillsatt socker samt salt och alkohol. Halvfabrikat bör undvikas. Den sammanfattande slutsatsen  i fråga om livsstil är enligt Per Fransson att man inte skall röka, man skall motionera, äta energibalanserad medelhavskost och dricka mindre alkohol.

Lotta Löfgren- Hjelm tackade Per Fransson för ett mycket givande föredrag, och det applåderades livligt.


Rolf Bååth