2019

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


Tidigare Föredrag


Månadsmöten 2019


Månadsmöte 7 februari

Föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till årets första månadsmöte och lämnade information om de resor i vår, där det fortfarande finns platser kvar. Nästa månadsmöte äger rum den 7 mars. Då kommer Pär Johansson att informera om hur man skriver Framtidskontrakt, innan Leif-Åke Åkesson ska berätta om förläggargårdar i Mark.

Maria Nilseus, Äldreombud i Borås, redogjorde för sitt arbete som en röst för alla äldre i Borås. Hon sammanställer en rapport till kommunstyrelsen varje år där hon påvisar förbättringsområden, t.ex hur man kan begära ut handlingar, teknikfrågor, orosanmälan, biståndshandläggning, anhörigstöd, hemtjänst, vård-och omsorgsboende. Rapporten finns att läsa på Borås stads hemsida.

Efter kaffe och nybakta wienerbröd tog Lotta Sturnegk till orda och berättade om sitt tidiga matintresse. Redan som 4-åring komponerade hon sin första måltid på egen hand utanför sin lekstuga. Inspirerad av en matglad familj där alla fick vara delaktiga men barnen slapp att städa efter sig, vilket gjorde matlagningen till ett nöje. Under gymnasietiden gjorde hon sittande middagar för 60 - 80 gäster. Den stora resan gjorde hon som deltagare i Sveriges Mästerkock, som dottern anmält henne till. Efter många turer och resor till bl.a Ronneby och Dubai slutade hon som trea. Resan slutade med att hon med hjälp av Borås Tidning och Gotiaförlaget fick ge ut en kokbok-Lottas kök.

Som tack för en mycket intressant berättelse blev Lotta Sturnegk avtackad med blommor och boken om Staden som klädde Sverige.

Mötet avslutades som vanligt med lotteri och önskan om att vi ses igen på nästa månadsmöte den 7 mars.

 

Birgit Nilsson

 



Månadsmöte 7 mars

Till Föreningen Aktiva Seniorers månadsmöte hälsade ordförande Lotta Löfgren-Hjelm ett 80-tal medlemmar välkomna.

 Pär Johansson talade om Framtidsfullmakt, som träder i kraft, när man inte längre själv kan ta hand om sina angelägenheter. Det är ett alternativ till God man eller förvaltare. Kraven är att man är äldre än 18 år,  att avtalet är skriftligt, att det framgår vem som är fullmaktshavare ochvilka angelägenheter som omfattas. Avtalet skall också vara bevittnat av två personer och visas i original när det används. Pär avtackades med blommor och paraply.

Efter kaffe och wienerbröd visade Leif-Åke Andersson från Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad bilder på många förläggargårdar och berättade hur förläggarverksamheten växte fram under 1700-talet. Förläggarna stod för råmaterialet, ull och lin, som sen spanns och vävdes ute i stugorna. Så småningom utvecklades gårdfarihandeln genom kreaturshandeln med Bergslagen. Handlarna hade egna varor med sig, som de sålde och fick i gengäld med sig järn hem. I Sjuhärad fanns duktiga smeder, som förädlade järnet. Handel utanför städerna var förbjudet, och därför grundades Borås 1621. I slutet av 1700-talet kom bomullen att dominera och så småningom växte textilindustrin fram. Förläggarna blev rika och byggde stora fina gårdar, som fortfarande finns bevarade. Även Leif-Åke avtackades med blommor och paraply.

Innan Lotta Löfgren-Hjelm tackade alla och påminde om nästa månadsmöte den 11 april, vidtog det obligatoriska lotteriet.


Birgit Nilsson




Boråsföreningens månadsmöte i april

Ordföranden Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna till vårens sista månadsmöte och överlämnade ordet till Lisa från Onyx. Hon berättade om företagets satsning på seniorverksamhet på anläggningen vid Knalleporten och inbjöd till två provapåveckor med start  i vecka19.

Därefter var det dags för AM Alströmer från Alingsås att tala om Gustav Vasas andra hustru Margareta Leijonhufvud, som levde mellan 1516 och 1551.

Margareta Leijonhufvuds familj flyttade från Ekebergs slott i Närke till ön Loholmen i sjön Anten, och där växte den blivande drottningen upp. Hennes far Erik Abrahamson Leijonhufvud halshöggs vid Stockholms blodbad. Det var tänkt att Margareta skulle gifta sig med Svante Sture, men Gustav Vasa for till Loholmen och såg till att det 1536 blev bröllop mellan honom och Margareta. Under sin korta levnad födde Margareta 10 barn, bl a de blivande kungarna Johan och Karl. Alla hennes döttrar blev ingifta  i Europas kungahus.

Föredragshållaren visade en målning av drottningen med de tre riksregalierna, och man lade märke till den höga pannan. Margareta Leijonhufvud blev mycket omtyckt och sörjdes djupt av Gustav Vasa. En byst av henne finns  i Gräfsnäs slottspark.
 I det intressanta föredraget tog AM Alströmer  även upp den manliga dominansen bland kungliga statyer samt de gamla hålvägarna, som var viktiga för de dåtida kommunikationerna.  

Kaffe och ett lotteri, där två böcker om Margareta Leijonhufvud hörde till vinsterna, avslutade mötet.

 

Rolf Bååth