Föreningsstämmor

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


Tidigare Föreningsstämmor

Föreningsstämma 2013


Vid föreningsstämman på Ribbingsgården den 25 februari valdes ny styrelse. Nyordförande blev Lotta Löfgren- Hjelm, ny föredragsansvarig FriedhelmStüven och som ansvarig för bageri och café återkom Bengt Arvidsson. Styrelseledamöterna Ulf-Göran Privér, Harry Lundbäck, Gull-Britt Westling, Lasse Ekman och Sven Lagerström avtackades liksom Ingrid Rodosi ,som arbetat i caféet, och MärtaHedin, som ända sedan 1995 arbetat på kansliet och caféet. Märta Hedin har övrigt utsetts till hedersmedlem  i föreningen. Efter förhandlingarna underhöll Marie Arthurén och Göran Åhlfeldt med ett antal smittande melodier, som fick alla på gott humör.


                                              Föreningsstämma 2015Vid föreningsstämman på Ribbingsgården valdes ny styrelse( Se styrelsesidan!). Britta Lannefjärd, som arbetat i café och på kansli sedan föreningens start för tjugo år sedan, blev ny hedermedlem i föreningen. Referat kommer  i FAS-Aktuellt nr 2.                                              Föreningsstämma 2016


Vid föreningsstämman i sal Åsikten på Träffpunkt Simonsland valdes ny styrelse, och alal blev omvalda. Kerstin Egerbo utsågs till hedersmedlem. Efter förhandlingarna berättade chefsåklagare Lena Medelius om sitt arbete.