2017

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


   


        Styrelsemöten 2017


Årets första styrelsemöte ägde rum den 16 januari. Inget beslut har fattats om träffpunktens expansion i huset. Föreningen har för närvarande 915 medlemmar. Det ekonomiska läget är gott. Idégruppen är vilande tills vidare.Reseförsäljningen har gått bra, och ingen resa behöver inställas. Inget är klart angående representation i de nya nämndråden.Årets andra styrelsemöte ägde rum den 23 februari. Civilförsvaret skall kontaktas angående HLR-utbildning, som skall äga rum 31 mars eller 5 maj. Föreningen har 916 medlemmar. Kansliet kommer att vara stängt 7 mars, 13 april och 23 maj. Höstens startmöte äger rum den 29 augusti i Parkhallen. Föreningens skrivelse om seniorkalendern skall tas upp i CPR. Bridgen har köpt in en röstförstärkare, som kan användas även i annan verksamhet. 30 biljetter skall bokas till Singing in the rain den 11 november.


Årets tredje styrelsemöte ägde rum den 23 mars. Träffpunkt Simonsland firar tvåårsjubileum den 18 april. Det ekonomiska läget är gott, men 100 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften och får påminnelse i utskicket av FAS-Aktuellt nr 2. Arbetet med föreningens certifiering kommer att genomföras på andra planeringsdagen i maj. Bridgens utbildningsgrupp får 1500 kr till priser. Biet kommer att delas ut till alla medlemmar.


Årets tredje styrelsemöte ägde rum den 20 april. Av föreningens 896 medlemmar har 77 st trots påminnelse inte betalt in medlemsavgiften. Gruppledarna skall dela ut medlemskort till gruppdeltagarna. Den återstående stavgångsgruppen kommer att upphöra p g a för få deltagare. Frågor inför planeringsdagarna 11 -12 maj diskuteras. Möte för nya medlemmar äger rum den 7 september kl. 18.00.


11-12 maj hade styrelsen planerings- och styrelsemöte på Två Skyttlar. Certifieringsansökan färdigställdes. Kompletterande regler för resegruppen   antogs och förslag att få ökad aktivitet bland medlemmarna framfördes. Fortfarande har 65 av de 895 medlemmarna inte betalat medlems- avgiften. 40 personer är anmälda till höstens tredje bridgeutbildningstermin. Höstens möten äger rum 15 augusti, 13 september, 12 oktober och 21 november.


Styrelsen har haft sitt första möte för hösten.

Föreningen fortsätter med eget bredband.

Fyra av styrelsens ledamöter deltar i Träffpunktens Framtidsverkstad 22 -23 auHöstens andra styrelsemöte ägde rum den 13 september. Lotta och Birgit rapporterade från det senaste husmötet. Canasta/Zamba flyttar in på våning 4. Par-

keringsrutorna skall målas om och bli större. Föreningen inför swish som betalningsmetod. Föreningssamordnare Petri Pitkänen besökte styrelsemötet och berättade om sina arbetsuppgifter. Föreningen ställer sig bakom den s k överenskommelsen mellan kommun och föreningar. Kontakter skall tas med de personer som visat intresse för de föreslagna nya cirklarna. Pensionärsrådens protokoll kommer att läggas ut på föreningarnas hemsidor. Intresset för mötet med nya medlemmar var svagt.

gusti. Antalet medlemmar uppgår nu till 837. Föreningens ansökan om certifiering har beviljats av Borås stad. Ventilationen  i bridgelokalen fungerar dåligt fortfarande. 40 personer är anmälda till termin 3 i bridgens utbildningsverksamhet. Uppsalaföreningens sätt att engagera medlemmarna skall testas. Föreningen skall delta i Seniormässa i Parkhallen 16 - 17 november kl. 10 -16.


Höstens tredje styrelsemöte ägde rum den 12 oktober. På

husmötet föregående dag hade ombyggnad av träffpunkten presenterats. Kaféet  på första våningen kommer att vara tillgängligt för spontana besök, medan bokade grupper hänvisas till en ny lokal på andra våningen. Den kommer även att fungera  som samlingslokal. Föreningen har nu 853 medlemmar, och ekonomin är god. 13 personer var intresserade av Borås historia, och de kommer att samlas till ett informationsmöte. Åtta resor planeras till våren. Föreningens certifiering uppmärksammas på föreningsgalan den 16 november.
Höstens sista styrelsemöte ägde rum den 21 november och inleddes med redovisning av gruppdiskussionerna på senaste månadsträffen. Föreningen har för närvarande 863 medlemmar. Kansliets kopiator har gått sönder, och ny skall införskaffas.Vårprogrammet redovisades.

Vår monter på Seniormässan hade många besök.