2018

Föreningen Aktiva Seniorer i BoråsStyrelsemöten 2018


Styrelsen har haft sitt första möte för året.

De nya caféreglerna diskuterades, och styrelsen beslöt att gå in med skrivelse till Träffpunkten. Den ekonomiska vinsten för 2017 blev drygt 25 000. Bridgens träningsgrupp har 43 deltagare. Vårens funktionärsresa kommer att äga rum den 23 maj. Ny resa till Eksjö den 9 augusti annonseras i nästa FAS-Aktuellt. Föreningen kommer att delta i en mässa för pensionärer och funktionsnedsatta på Åhaga 21 -22 november.Direkt efter årsstämman den 26 februari hade styrelsen sitt konstituerande möte. Hela styrelsen kvarstod på de gamla ansvarsposterna.

Den 15 mars var styrelsen samlad till ett vanligt möte. Föreningen har nu 862 medlemmar, men 86 av dessa har ännu inte betalat årets medlemsavgift och får påminnelse i utskicket av FAS-Aktuellt i april. Datum för höstens månadsmöten har bestämts liksom datum för startmötet 2019.

Fasetterna kommer att flytta till Träffpunkt Simonsland till hösten. Den hemliga funktionärsresan äger rum den 23 maj. Vid förbundsstämman i Värnamo representeras föreningen av Lotta Löfgren-Hjelm, Torbjörn Corbé och Birgit Nilsson.


På styrelsemötet den 11 april konstaterades det att föreningen nu har 865 medlemmar, men att 82 av dessa fortfarande inte har betalat medlemsavgiften. De får nu påminnelse i FAS-Aktuellt. Medverkande på höstens månadsmöten är Mattias Ahlgren, Lars Nordin och Per Fransson. Ämnena är socker, kongresshuset och hjärtat. Den tvååriga bridgeskolan är nu avslutad, och en ny omgång börjar till hösten. Sommarbridgen börjar den 8 maj

( Se schema på bridgesidan!). På startmötet i augusti får medlemmarna tillfälle att framföra önskeml om vad so mskall tas upp på pensionärsråden.


16 - 17 maj var det planerings- och styrelsemöte på Spinnaren i Rydal. Grupparbete om  utökning av resegruppen ledde till att Ulf Bjursten, Britta Sundström och Eivor Sülla ringdes upp och alla tre ingår numera  i resegruppen. 53 personer har fortfarande inte betalat medlemsavgiften. Valberedningen skall kallas till höstens första styrelsemöte. Mötena i höst äger rum 13 augusti, 17 september, 16 oktober, 15 november och 13 december.Höstens första möte ägde rum den 15 augusti. Medlemsantalet uppgår till 810, sedan icke-betalande medlemmar strukits.

Föreningen kommer att byta till Swedbank. Föreningen kommer att ha bord under Kretsloppet. Höstens möten skall med viss ändring av tidigare beslut äga rum 17 september, 15 oktober, 15 november och 11 december.


Höstens andra möte ägde rum den 17 september. Träffpunkt Simonsland kommer att ha en mässa 8 - 9 oktober för alla som fyller åttio under året. Medlemsantalet har ökat till 836 bl a på grund av att 13 nya medlemmar deltar i bridgens nybörjarkurs. Styrelsen beslutar att Lena Svensson skall vara personregisteransvarig. Datum för vårens månadsmöten samt föreningsstämman fastställdes. Bridgens nybörjarkurs har 24 deltagare. Linköpingsresan är inställd är inställd ,men övriga resor äger rum, och det är kö till några av dem. Den utökade resegruppen har nio aktiviteter inplanerade under våren, och ytterligare några är på gång.På styrelsemötet i oktober berättade Lotta Löfgren-Hjelm om vad som avhandlats på husmöte, ordförandemöte och Framtidsverkstad.

Ledningen för träffpunkten har föreslagit att det skall ordnas 400 event med anledning  av stadens stundande jubileum. Medlemsantalet har ökat till 848.

Nio resor planeras till våren.På styrelsemötet i november redogjorde Lotta för innehållet  i ett brev som hon  skrivit till fritids- och folkhälso- förvaltningen om att vaktmästeri och kanslistädning har upphört.

Medlemsantalet har ökat till 856. Gruppen Fåglar 1 har gått ur FAS. Månadsmötena under våren 2019 är klara. Representationen i pensionärsråden för nästa mandatperiod är bestämd enligt följande: I CPR Lotta Löfgren-Hjelm och Birgit Nilsson, i Fritid och folkhälsa Rolf Bååth ordinarie och Torbjörn Corbé ersättare, i vård och äldreomsorg Lena Svensson och Lotta Löfgren-Hjelm ordinarie.Årets sista styrelsemöte ägde rum den 11 december. En städfirma kommer att anlitas för städning av kansliet. Föreningen får själv svara för möblering och iordningsställande av sal Åsikten. Vårens inledande styrelsemöten äger rum den 15 januari och den 21 februari.