Aktuellt

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


           Aktuellt


Kalender

Vecka 38


 

Måndag. Retroresa  med avresa från GA församlingshem 08.15. Bridge 9.30. Canasta/Zamba 14.00

 

Tisdag. Vandring Krokshallstorget 9.45. Engelsk konversation 10.00. Café de Paris 10.00. Boule 13.00. Bridge 14.00.

 

Onsdag. Bridge 14.00.

 

Torsdag. Fasetterna Dammsvedjans församlingshem 9.30. De stora religionerna 10.00. Bowling 13.30. 

Nytt från styrelsen

Höstens andra möte ägde rum den 10 september. Rolf och Bengt redovisade vad som hänt på stormötet om träffpunkten den 9 september. Det konkreta resultatet av mötet var att en arbetsgrupp skulle bildas. En konferens om föreningens resor ska hållas den 8 oktober

med deltagande av styrelsen och resegruppen.

Vi har 783 medlemmar. Vårens startmöte äger rum den 9 januari, och föreningsstämma blir det den 27 februari. Andra terminen av bridgens nybörjarkurs har 50 deltagare.


          

Certifiering

 

Medlem som önskar få information om FAS som "Säker och trygg förening" kan efterfråga certifieringspärmen på kansliet. Där kan man även ta del av FAS värdegrund.

                                                Lotta Löfgren-HjelmFöreningens policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR


GDPR ( General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som sedan i maj har ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den innebär en skärpning av hur bl a föreningar får behandla personuppgifter.

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningens verksamhet. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter som medlemsmöten, kurser, resor och studiebesök. Personuppgifterna sparas i ett medlemsregister så länge medlemskapet varar. Medlem har rätt att få en utskrift av föreningens behandling av egna personuppgifter. Den som av någon anledning inte vill vara kvar  i registret bör kontakta vårt kansli och meddela detta. Personuppgifterna lämnas vidare till Förbundet Aktiva Seniorer och Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samarbetar med. Föreningens styrelse svarar på medlemmarnas frågor om behandling av personuppgifter.

Publicering av foto eller namn på hemsida, i FAS-Aktuellt och på sociala medier får endast ske med berörd medlems godkännande.


StyrelsenKanslipersonalen  2019


Från vänster: Barbro Heland, Berit Mathiesen, Birgit

Nilsson, Marje Altsten, Birgitta Strömberg, Birgitta Friberg, Bengt Arvidsson och Lena Svensson. Från-

varande vid fototillfället: Lena Sörlin.


              .