Aktuellt

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


           Aktuellt


Kalender Vecka 48

 

Måndag. Bridge 9.30. Canasta/Zamba 14.00. Litteratur 1 14.00.

 

Tisdag. Extra styrelsemöte 9.00. Bridge nybörjarkurs termin 3 9.30. Vandring Krokshallstorget 9.45. Engelsk konversation 10.00. Café de Paris 10.00. Boule 13.00. Bridge 14.00. Vinkunskap 3 Ribbingsgården 14.00.

 

Onsdag. Bridge 14.00. Vinkunskap 4 Ribbingsgården 14.00.

 

Torsdag. Fasetterna Dammsvedjans församlingshem 9.30.  Besök på Abecita och Wärenstams med samling utanför ingången till Abecita konstmuseum 09.50. Wienercafé 10.00. De stora religionerna 10.00. Bowling 13.30. Vinkunskap 2 Ribbingsgården 16.00.

 

Fredag. Resa till julmarknaden på Wapnö gård med avresa från GA församlingshem 08.30.


 


 

 

 Jullunch för funktionärer äger rum den 13 december kl.13.00 på Ribbingsgården. Anmälan till 10 03 70 senast den 7 december. 

Nytt från styrelsen

Höstens fjärde möte ägde rum den 13 november.

Lotta Löfgren-Hjelm och Rolf Bååth rapporterade från ett möte om bildande av ett förenings-AU, som skall representera föreningarna i möte med Träffpunktens tjänstemän. Lotta är med i AU. Vi har 798 medlemmar. Det är klart med medverkande i vårens startmöte, föreningsstämma och månadsmöten. Åtta resor planeras till våren.

          

Certifiering


 Medlem som önskar få information om FAS som "Säker och trygg förening" kan efterfråga certifieringspärmen på kansliet. Där kan man även ta del av FAS värdegrund.

                                                Lotta Löfgren-HjelmFöreningens policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR


GDPR ( General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som sedan i maj har ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den innebär en skärpning av hur bl a föreningar får behandla personuppgifter.

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningens verksamhet. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter som medlemsmöten, kurser, resor och studiebesök. Personuppgifterna sparas i ett medlemsregister så länge medlemskapet varar. Medlem har rätt att få en utskrift av föreningens behandling av egna personuppgifter. Den som av någon anledning inte vill vara kvar  i registret bör kontakta vårt kansli och meddela detta. Personuppgifterna lämnas vidare till Förbundet Aktiva Seniorer och Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samarbetar med. Föreningens styrelse svarar på medlemmarnas frågor om behandling av personuppgifter.

Publicering av foto eller namn på hemsida, i FAS-Aktuellt och på sociala medier får endast ske med berörd medlems godkännande.


Styrelsen

              .