Aktuellt

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Aktuellt

Kalender

 

Vecka 13

 

Måndag. Bridge 9.30. Canasta/Zamba 14.00.

 

Tisdag. Bridge nybörjarkurs termin 2 9.30. Vandring Krokshallstorget 9.45. Tvåändsstickning 10.00. Boule 13.00 Bridge 14.00. Vinkunskap 3 Ribbingsgården 14.00. Engelska grupp 2 14.00.

 

Onsdag. Bridge 14.00.

 

Torsdag. Fåglar 2 9.00. Fasetterna Dammsvedjans församlingshem 9.30. De stora religionerna 10.00. Bowling 13.30. Litteratur 2 14.00.

 

 

Årsstämma 2019

 

Föreningens årsstämma ägde rum den 26 februari med 35 medlemmar närvarande. Förhandlingarna leddes av Margit Thorén. Birgit Nilsson och Olle Friberg avgick ur styrelsen och avtackades liksom revisorn Henry Bergström och gruppledarna Lars - Göran Andersson, Stig Olausson och Monica Hallgren. Ny i styrelsen är Bengt Arvidsson.

Efter kaffe med semla berättade Peder Englund från Borås Stad om CKS, som han är chef för. CKS skall utläsas Centrum för kunskap och säkerhet.

 

Ett utförligare referat kommer i nästa nr av FAS-Aktuellt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtackning

 

 

Text: Rolf Bååth. Bild: Birgitta Bååth

 

Till minnet av Lennart Törfeldt

 

En av föreningens hedersmedlemmar, Lennart Törfeldt, har avlidit. Lennart kom med i vår förening vid starten 1995, och han har alltsedan dess varit engagerad i bridgeverksamheten som gruppledare ända t o m våren 2018. Han har också som bridgeansvarig under olika perioder ingått i föreningens styrelse, och mellan 1995 och 2000 var han styrelsens sekreterare. 2006 -2009 ansvarade Lennart Törfeldt för FAS-Aktuellt, och 2009 ingick han i styrelsens valberedning. 2012 utsågs Lennart Törfeldt till hedersmedlem.

Lennart Törfeldt var en engagerad medlem, och han uträttade ett fantastiskt arbete för vår förening. Lennart var den som fick mig att ingå i styrelsen och också i redaktionen för FAS-Aktuellt. Jag minns hans insatser med tacksamhet och tänker tillbaka på många trevliga kontakter genom åren.

 

Rolf Bååth

 

 

Lennart Törfeldt

 

Lennart var en hängiven bridgespelare samt en noggrann och distinkt ledare.

 

Han var också en genuin gentleman.

 

Det är med stor saknad jag minns honom både som bridgespelare och personlig vän.

 

Torbjörn Corbé

 

 

 

 

 

Nytt från styrelsen

Den 12 mars konstituerades den nya styrelsen med Bengt Arvidsson som kansliansvarig. Torbjörn Corbé utsågs till vice ordförande. Därefter ägde ett vanligt styrelsemöte rum. Föreningen har 856 medlemmar, men 100 av dem har inte betalat medlemsavgift ännu.

Bridgen får ett tävlingsbidrag till barometertävlingarna om 6 500 kr två gånger om året. Maxkostnaden för funktionärsresa får vara 20 000 kr. Planeringsmötet flyttas till Två Skyttlar.

 

 

Föreningens policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR

 

GDPR ( General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som sedan i maj har ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den innebär en skärpning av hur bl a föreningar får behandla personuppgifter.

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningens verksamhet. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter som medlemsmöten, kurser, resor och studiebesök. Personuppgifterna sparas i ett medlemsregister så länge medlemskapet varar. Medlem har rätt att få en utskrift av föreningens behandling av egna personuppgifter. Den som av någon anledning inte vill vara kvar i registret bör kontakta vårt kansli och meddela detta. Personuppgifterna lämnas vidare till Förbundet Aktiva Seniorer och Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samarbetar med. Föreningens styrelse svarar på medlemmarnas frågor om behandling av personuppgifter.

Publicering av foto eller namn på hemsida, i FAS-Aktuellt och på sociala medier får endast ske med berörd medlems godkännande.

 

Styrelsen

 

 

Kanslipersonal våren 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Barbro Heland, Berit Mathiesen, Birgit Nilsson, Marje Altsten, Birgitta Strömberg, Birgitta Friberg, Bengt Arvidsson och Lena Svensson. Från-varande vid fototillfället: Lena Sörlin.

 

 

 

.