Aktuellt


Kalender

Vecka 25 - 32


Torsdag. Sommarbridge 14.00.
 

  

 


                   


Till minnet av Lennart Törfeldt


En av föreningens hedersmedlemmar, Lennart Törfeldt, har avlidit. Lennart kom med i vår förening vid starten 1995, och han har alltsedan dess varit engagerad i bridgeverksamheten som gruppledare ända t o m våren 2018. Han har också som bridgeansvarig under olika perioder ingått i föreningens styrelse, och mellan 1995 och 2000 var han styrelsens sekreterare. 2006 -2009 ansvarade Lennart Törfeldt för FAS-Aktuellt, och 2009 ingick han i styrelsens valberedning. 2012 utsågs Lennart Törfeldt till hedersmedlem.

Lennart Törfeldt var en engagerad medlem, och han uträttade ett fantastiskt arbete för vår förening. Lennart var den som fick mig att ingå i styrelsen och också i redaktionen för FAS-Aktuellt. Jag minns hans insatser med tacksamhet och tänker tillbaka på många trevliga kontakter genom åren.


Rolf BååthLennart Törfeldt


Lennart var en hängiven bridgespelare samt en noggrann och distinkt ledare.


Han var också en genuin gentleman.


Det är med stor saknad jag minns honom både som bridgespelare och personlig vän.


Torbjörn CorbéNytt från styrelsen

Planerings -och styrelsemöte ägde rum 6 -7 maj på Två Skyttlar i Örby. Medlemsantalet är nu 829, men 55 medlemmar har ännu inte betalat årsavgiften. Höstens reseprogram är klart. En arbetsgrupp inför tjugofemårsjubileet 2021 har tillsatts. Jubileumsfesten kommer att äga rum den 3 oktober. Nya avgifter för deltagande i kurser fastställs. Diskussioner om gruppverksamhet leder fram till vissa förslag inför våren 2020.
Föreningens policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR


GDPR ( General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som sedan i maj har ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Den innebär en skärpning av hur bl a föreningar får behandla personuppgifter.

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom föreningens verksamhet. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter som medlemsmöten, kurser, resor och studiebesök. Personuppgifterna sparas i ett medlemsregister så länge medlemskapet varar. Medlem har rätt att få en utskrift av föreningens behandling av egna personuppgifter. Den som av någon anledning inte vill vara kvar  i registret bör kontakta vårt kansli och meddela detta. Personuppgifterna lämnas vidare till Förbundet Aktiva Seniorer och Studieförbundet Vuxenskolan, som vi samarbetar med. Föreningens styrelse svarar på medlemmarnas frågor om behandling av personuppgifter.

Publicering av foto eller namn på hemsida, i FAS-Aktuellt och på sociala medier får endast ske med berörd medlems godkännande.


Styrelsen

Kanslipersonalen våren 2019

Från vänster: Barbro Heland, Berit Mathiesen, Birgit

Nilsson, Marje Altsten, Birgitta Strömberg, Birgitta Friberg, Bengt Arvidsson och Lena Svensson. Från-varande vid fototillfället: Lena Sörlin.


              .                 

                     

           Aktuellt