Gruppverksamhet

Gruppverksamhet våren 2021

Detaljerat program finns i FAS-Aktuellt nr 1/2021. Reservation för eventuella restriktioner p g a coronapandemin.

Djur och natur

Fåglar 2

Hantverk

Tvåändsstickning

Musik

Fasetterna

Musiklyssnargrupp

Vinkunskap

Fem vingrupper

Hälsa och fysiska aktiviteter

Boule

Bowling

Vandringar

Litteratur & konversation

Två litteraturgrupper

Café de Paris

Engelsk konversation

Wienercafé

Övrigt

Antiken och vi

Canasta/Zamba

De stora religionerna

Museijärnvägar

Odlingsgrupp

Meny