Gruppverksamhet

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR !

ALLA AKTIVITETER INOM FÖRENINGEN ÄR
INSTÄLLDA UNDER HÖSTEN 2020
Därför blir det inte något startmöte i höst och ingen jubileumsfest
den 3 oktober. Vi hoppas att komma i gång igen i januari 2021.

Styrelsen

Meny