Gruppverksamhet

Gruppverksamhet hösten 2020
Detaljerat program finns i FAS-Aktuellt nr 3/2020. P g a coronaviruset är det oklart
hur programmet kommer att genomföras. Information om ändringar kommer att ges
fortlöpande.

Djur och natur
Fåglar 2

Hantverk
Tvåändsstickning

Musik
Fasetterna
Musiklyssnargrupp

Vinkunskap
Fem vingrupper

Hälsa och fysiska aktiviteter
Boule
Bowling
Vandringar

Litteratur & konversation
Två litteraturgrupper
Café de Paris
Engelsk konversation
Wienercafé

Övrigt
Antiken och vi
Canasta/Zamba
De stora religionerna
Museijärnvägar
Dans
Odlingskurs

Meny