Centrala pensionärsrådet

Lotta Löfgren-Hjelm, ordinarie ledamot.
Inger Ekelin, ersättare.

Pensionärsrådet för fritid och folkhälsa

Rolf Bååth, ordinarie ledamot.
Torbjörn Corbé, ersättare.

Pensionärsrådet för vård och äldreomsorgen

Lotta Löfgren-Hjelm, ordinarie ledamot.
Lena Svensson, ordinarie ledamot.

Ingrid Ekelin, ersättare.
Torbjörn Corbé, ersättare.

Protokoll Centrala Pensionärsrådet

Protokoll  Pensionärsrådet

Protokoll Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet

Meny