Centrala pensionärsrådet

Lotta Löfgren-Hjelm, ordinarie ledamot.
Laine Wester, ersättare.

Pensionärsrådet för vård och äldreomsorgen

Rolf Bååth, ordinarie ledamot.
Torbjörn Corbé, ersättare.