Aktuellt

Kalender veckorna 23 – 33

Tisdagar:
  – Sommarbridge 14.00

Nytt från styrelsen

Traditionsenligt ägde majmötet rum under två dagar och denna gång var vi på hotell Lassalyckan i Ulricehamn. Under den första dagen redovisades handlingarna för den digitala förbundsstämman den 24 maj, och sedan diskuterades förslag på nya grupper i vår gruppverksamhet. Under den andra dagens styrelsemöte fattades beslut om att föreningen skall lämna sin representation i träffpunktens AU, eftersom träffpunktens karaktär av föreningshus urholkats genom tillkomsten av AU. Beslut fattades också om att 150 000 kr skall avsättas till ett fast räntekonto. Den 29 maj fattas beslut om resan på Göta Kanal, och det krävs 25 deltagare för att resan skall äga rum. Höstens möten äger rum 29 augusti, 28 september, 27 oktober samt 27 november.

PS  Beslut fattades den 29 maj om att resan  på Göta Kanal är inställd.

Rolf Bååth

Sommar!

Sommaren är här, kan man säga, när temperaturen når över 20-gradersstrecket. Och ändå snöade det så sent som den 17 maj, när styrelsen var samlad på Lassalyckan. Men snart stundar sommarens begivenheter med resor åt norr, väster och söder. Och de där härliga cykelturerna skall bli verklighet igen, för visst är det skönt att röra på sig.

Nu är höstens FAS-verksamhet planerad, och vi hoppas på god anslutning på våra aktiviteter med början på startmötet den 31 augusti.

Rolf Bååth