Aktuellt

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR !

ALLA AKTIVITETER INOM FÖRENINGEN ÄR
INSTÄLLDA UNDER HÖSTEN 2020
Därför blir det inte något startmöte i höst och ingen jubileumsfest
den 3 oktober. Vi hoppas att komma i gång igen i januari 2021.

Styrelsen

 

Nytt från styrelsen

Föreningens styrelse har haft möte den 28 oktober. Föreningen har nu 734 medlemmar. Som tidigare meddelats kommer ett medlemsbrev att ersätta nr 4 av FAS-Aktuellt. I brevet kommer det också att finnas en broschyr om digitalt stöd samt stöd med städ och tvätt. Nr/2021 av FAS-Aktuellt skickas ut i vecka 50.

Tre månadsmöten planeras till våren. Startmöte äger rum i Parkhallen den 13 januari, och föreningens årsmöte sker den 24 februari. De flesta av föreningens gruppledare är positiva till verksamhet under våren. Bridgen kommer under hösten att ha spel tisdagar kl.14.00 med början den 3 november, och information skickas ut till alla bridgespelare om vad som gäller p g a coronapandemin.

Inget startmöte

Med anledning av de skärpta restriktionerna p g a coronapandemin har styrelsen beslutat att inställa startmötet den 13 januari.

Ny vision

 

2012 tog Borås Stad fram Borås 2025, en vision om hur Borås skulle kunna vara 2025. Nu är det dags för revidering av visionen. Projektledare Maja Karlsson vänder sig till olika grupper för att få fram deras syn på visionen.  Resultatet skall bli en ny vision, som skickas ut på remiss till nämnderna den 1 februari 2021. Sedan skall kommunfullmäktige fatta beslut i augusti 2021.

Föreningarnas representanter i pensionärsråden hade inbjudits till en träff om visionen, och från FAS deltog Lotta Löfgren- Hjelm, Inger Ekelin och undertecknad. Vi fick se en film om vad som genomförts under perioden 2012-2020, och sedan var det dags för deltagarna att ta fram sina visioner om vad man vill skall hända. Vi var överens om att visionen bör gälla Borås 2030, och vi tog fram vad som kan förbättras och vidareutvecklas inom olika områden. För den som är intresserad av att påverka hur den reviderade visionen skall se ut finns det möjlighet att besvara en enkät på boras.se/vision.

 

Rolf Bååth

Meny