Aktuellt

Kalender vecka 24-31

Tisdag
– Sommarbridge 14.00

Sommar, sommar

Äntligen en sommar utan att covidspöket lägger sordin på allt. Semesterplaner kan bli verklighet utan byråkratiska hinder, fast det där med att skaffa nya pass och att köa på flygplatser verkar något äventyrligt. Som van tågluffare alltsedan över trettio år tillbaka blev jag naturligtvis väldigt glad, när jag fick se att SJ lanserade ett tågluffarkort för de svenska järnvägarna. Men entusiasmen försvann snabbt, när det visade sig att kortet inte gällde på länstrafikbanorna utan enbart på SJ:s egna järnvägar. Så det blev Gotland i stället för första gången sedan 1996. Bara nu de lovande väderleksrapporterna stämmer.

Sommar för FAS del innebär att sommarbridgen startat, och den håller på tills sista tisdagen i augusti. Traditionsenlig  hemlig funktionärsresa ägde rum den 1 juni, och ett utförligt referat från denna begivenhet kommer i nästa nummer av FAS-Aktuellt i slutet av augusti. Och sedan rullar allting i gång igen med startmöte och reseförsäljning i Parkhallen den 1 september. Hoppas vi ses då!

Rolf Bååth

Nytt från styrelsen

Vid styrelsens maj möte i samband med planeringsdagarna diskuterades ekonomin och följande beslut togs: Styrelsen har inte funnit någon anledning att ändra på policyn angående ekonomin. den hanteras med största ansvar.

Medlemsantalet uppgår i nuläget till 613.

Styrelsen beslöt också att bridgen får tävlingsbidrag om 10 000 kr två gånger om året fr om 2022.

Det blir tre resor/studiebesök under hösten.

Meny