Aktuellt

Verksamheten är inställd hela vårterminen.

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer önskar alla en riktigt skön sommar trots det rådande läget med Covid -19.
Alla aktiviteter har ju varit inställda stor del av vårterminen, men vi hoppas på att vi kan ha vårt startmöte torsdag den 17 september i Parkhallen.
När kansliet öppnar till hösten är vid skrivande stund inte bestämt.
FAS Aktuellt kommer ut som vanligt i slutet av augusti.

OBS !
Ändringar p g a Covid -19 kan komma att ske.
Håll utkik efter annons i BORÅS TIDNING.

Nu är höstens aktiviteter inlagda under respektive flik, men p g a coronaviruset är det osäkert
om aktiviteterna kan genomföras.

Meny