Månadsmöten

 

foto Rolf Bååth

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson.
Mötesgruppen har hand om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma.

Inställd verksamhet

Föreningens verksamhet under våren 2021 är p g a coronapandemin inställd. Kansliet är stängt tills vidare.

Styrelsen

Meny