Månadsmöten

Månadsmötena är inställda hela vårterminen.

Månadsmöten äger rum på Träffpunkt Simonsland i sal Åsikten. Börjar alltid kl. 14.00. Följ skyltning från entrén. Anmälan görs till kansliet telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen. Träffarna inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Sedan serveras kaffe och kaka.

foto Rolf Bååth

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson.
Mötesgruppen har hand om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma.

Meny