MÅNADSMÖTEN VÅREN 2022

Månadsmötena börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Johan Rapp. Foto:Lars Hjelm.

Månadsmöte om tankspriddhet

Ordföranden Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna till terminens sista månadsmöte.

Dagens gäst var Johan Rapp, som efter kaffe och bullar påstod att det är fint att vara  tankspridd. Han berättade om sin familjebakgrund. På fädernet var det militär bakgrund och på mödernet var det konstnärlighet. Pappa och Johan försökte hitta ett gemensamt projekt. De byggde tillsammans en hemsida till Förbundet för de tankspridda.

Vad är då tankspriddhet? Det är konsten att fokusera så hårt på något att man glömmer annat. Johan visade en bild på Einstein. Någon frågade honom vem som var hans frisör. Einstein svarade: Slumpen. I konstens värld kan misstag bli stor konst t.ex. Lutande tornet i Pisa, penicillinet och Viagra.

En i publiken fick sticka in sin hand och känna på det som fanns i en svart låda. Det var en modell av hjärnan. Där sitter hela faderullan, sa Johan, d v s både långtidsminnet och korttidsminnet. Ju mer tankspridd man är desto mer motion får man. Vad som bromsar åldrandet är 1. Motion 2. Kost 3. Sömn

Bli hjärnsmart genom att hålla ordning, skapa rutiner, planera. Var stolt över din tankspriddhet!

Johan avtackades med bok och paraply efter ett mycket intressant föredrag. Dragning på dagens gratislotteri avslutade eftermiddagen.

Birgit Nilsson

Månadsmöte 24 februari.

Föreningen har genomfört årets första månadsmöte. Föreningens ordförande Lotta Löfgren-Hjelm hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna och informerade om terminens månadsmöte och resor.

Dagens föredragshållare Kanicos VD Hannahanan Lassing berättade om Simonsland under rubriken ” Från textilindustri till ny stadsdel”. Kanico grundades av Hannas far Kjell Berggren. Hanna Lassing berättade om det företag som redan 1917 fanns i det som nu är en av huvudbyggnaderna i Simonsland. Företaget hette Svenskt Konstsilke och var dotterbolag till Borås Väveri.

2006 förvärvade Kanico Svenskt Konstsilkes byggnad från Borås Väveri, och ombyggnation började planeras .Textilhögskolan behövde nya lokaler, och 2011 tecknades hyresavtal och ett textilt kluster kunde inrättas i Simonsland. I den andra huvudbyggnaden huserar bl a Navet och Kulturskolan.

Rolf Bååth

foto Rolf Bååth

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson.
Mötesgruppen har hand om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma.

Meny