Månadsmöten

 

foto Rolf Bååth

I mötesgruppen ingår fr.v. Lena Levén, Inger Ekelin, Lotta Löfgren-Hjelm, Lars Hjelm och Gunnie Bertilsson.
Mötesgruppen har hand om program för månadsmöten, startmöten och årsstämma.

MÅNADSMÖTEN VÅREN 2021 med reservation för eventuella ändringar  p g a coronapandemin

Månadsmöten äger rum på Ribbingsgården och börjar alltid kl. 14.00. Anmälan görs till kansliet, telefon 10 03 70, senast en vecka före mötesdatum. Entréavgift är 50 kr, men du som tar med en icke-medlem, som löser medlemsavgift i föreningen, går in gratis liksom den nya medlemmen.

Mötena inleds med information av styrelsen om aktuella föreningsaktiviteter. Här framträder också någon kommunanställda och berättar om sin verksamhet. Sedan serveras kaffe och kaka. Vid påtåren kommer föredragshållaren/ underhållaren och pratar i ca 50 min.

Onsdag 10 mars
Södra torget tur och retur

I drygt 20 år hade bussar rullat i Borås, innan staden fick
ett kommunalt bussbolag kring årsskiftet 1943/44. Då var
bussparken som togs över gammal och sliten, men det
dröjde inte så många år innan Stadsbussar i Borås blev ett
föredöme i landet genom anläggningen på Strömsdal.
Varför tog det så lång tid innan staden tog ansvar för
busstrafiken? Varför blev det över huvud taget ett
kommunalt bussbolag? Och varför kom det en ryss till
bussbolaget med en Ica-kasse full med 500-lappar?
Journalisterna Jörgen Aderstedt och Inger Dahlin-Roos
skall försöka räta ut frågetecknen.

Onsdag 14 april
Polisarbete i Borås

Niclas Persgården arbetar som polis i Borås sedan många
år tillbaka. Niclas kommer att berätta om polisens arbete
med hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism i
utsatta områden i Borås.

Onsdag 5 maj

Stadens träd

Anton Spets, Borås Stads stadsträdgårdsmästare, kommer att
tala om hur han ser på träden och varför de har en självklar plats i
staden. Han förklarar hur vi med hjälp av träden kan förstå både
vår historia och vår framtid.
Människans förhållande till träd inspirerar honom oerhört mycket
och det ger honom drivkraft i hans yrke som
stadsträdgårdsmästare. Vilka träd är framtidens träd i Borås och
hur spelar klimatförändringar, ökade vattenflöden och
världsomfattande sjukdomar på träd in när vi väljer träd till
kommande parker och gator?

Meny