Information om verksamheten i
Föreningen Aktiva Seniorer

Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) Borås, som ingår i Förbundet Aktiva Seniorer, är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Föreningen samarbetar administrativt med Studieförbundet Vuxenskolan i Borås.
Föreningen har ca 800 medlemmar. Allt föreningsarbete som utförs av föreningsmedlemmar är helt ideellt. Föreningens verksamhet bedrivs i följande huvudaktiviteter: Gruppverksamheten omfattar ämnen av skiftande karaktär såsom djur och natur, historia, religion, litteratur, språk, bridge, musik, vin, körsång m m.
FAS har även endags – och flerdagsresor, som lär, stimulerar och roar. De leder till sevärdheter och naturupplevelser.
Men även musik, teater- och operaföreställningar står på programmet.

Den som vill veta mer om vår verksamhet ombeds vända sig till kansliet eller till någon styrelsemedlem.
Verksamheten leds av en styrelse, som utses av den årliga föreningsstämman. Ansvariga för de olika huvudaktiviteterna ingår i styrelsen. Klicka här för att se vilka som ingår i styrelsen.

Välkommen till en stimulerande och intressant verksamhet.

 

Medlemsförmåner

FAS har medlemsförmåner hos ett antal företag. Medlemskort och id-handling skall visas upp för personalen före betalning. Medlemskort och företagsbroschyr hämtar man på kansliet.

Olycksfallsförsäkring

Du vet väl om att du som medlem i Föreningen Aktiva Seniorer är försäkrad genom en deltagarförsäkring som gäller vid olycksfall som inträffar när du deltar i föreningens verksamhet. Försäkringen gäller också under resa till och från verksamhet eller när du deltar i en resa som föreningen arrangerar.
Försäkringen omfattar Akutersättning för vård högst 6 % av ett prisbasbelopp. Tandskadekostnader, merkostnader för hemhjälp, skadade kläder, glasögon högst 0,25 prisbasbelopp. Medicinsk invaliditet högst 1 prisbasbelopp. Dödsfall 0,25 prisbasbelopp. Fullständiga villkor finns på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida.

Om olyckan är framme kontaktar man närmaste Folksamkontor och hänvisar till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.