Bridge

 


                                                Bridge

.                       Bridge


Att spela bridge bidrar till att hålla hjärnan i trim och ger också möjlighet till att knyta kontakter. Man kan säga att spelet är medlet att komma med i en trevlig social samvaro.

I FAS har bridgespel bedrivits sedan våren 1997. I dag omfattar verksamheten tre bridgegrupper och en utbildningsgrupp. Utöver detta organiseras s k sommarbridge under perioden april-september.
 


Spelschema för sommarbridgen 2019

 

Torsdagar fr o m 9 maj till 22 augusti

Speltid: Kl 1400-1800   

  

Speldag och ledare                                                                                        

9 maj

Jonas Häggström

0761-70 87 81

 

16 maj

Lars-Gunnar Fråhn

0702-47 59 01

 

23 maj

Torbjörn Corbé

0705-262121


13 juni

Bertil Tunje

0705-684467


20 juni

Lars-Gunnar Fråhn

0702-47 59 01

 

27 juni

Torbjörn Corbé

0705-262121


4 juli

Bertil Tunje

0705-684467


11 juli

Lena Sörlin

0706-017649


18 juli

Jonas Häggström

0761-70 87 81

 

25 juli

Jonas Häggström

0761-70 87 81

 

1 augusti

Lena Sörlin

0706-017649


8 augusti

Bertil Tunje

0705-684467


15 augusti

Lars-Gunnar Fråhn

0702-47 59 01

 

22 augusti

Torbjörn Corbé

0705-262121

 

 

 

 

Anmälan:

Paranmälan görs på anmälningslista i lokalen veckan före aktuell speldag eller direkt till tävlingsledaren senast speldagen. Avgift: 20 kr, även icke-FAS medlem.